“Adli yardım projesi”

Hukukta eşitliğin sağlanması adına haksızlığa uğramış yada dava açmakta haklı olan kimselerin mali olanaklarının yetersiz olması sebebiyle hak kaybına uğramamalarını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında Kahramanmaraş Barosu Adli Yardım projesi kapsamında basın açıklaması yaptı.


“Adli yardım projesi”

Baro adına açıklamayı okuyan Avukat Osman Ay, ''Bu proje kapsamında Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır. Anayasa’nın 36. maddesinde; herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Bu anayasal düzenleme ile , İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde de madde 6 düzenlenen adil yargılanma hakkı ve madde 13 düzenlenen etkili başvuru hakkının kullanılması bakımından adli yardım çok önemli bir araçtır'' dedi.

Osman Ay sözlerini şöyle sürdürdü;

Her Baro merkezinde, Baro yönetim kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek, yeterli sayıda avukattan oluşan bir Adli Yardım Bürosu kurulur.Kahramanmaraş Barosu’na bağlı olarak Adli Yardım Bürosu 2002 tarihinde kurulmuş olup bu tarihten itibaren her yaş ve cinsiyetteki talepçiye haklı ve yoksul olması koşuluyla hizmet vermektedir. Avukatlık Kanunu'nun 176. maddesine göre; avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara bu kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanması anlamına gelen adli yardım hizmeti, Kahramanmaraş Barosu'nun çalışmaları ile halka büyük bir hukuki destek olarak ulaşmaktadır. Baro merkezlerinde, Baro yönetim kurullarınca avukatlar arasından oluşturulan Adli Yardım Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, adli yardımdan yararlanan kişinin avukatlık ücreti Baro tarafından karşılanmaktadır. Kahramanmaraş Barosu bu kriterler kapsamında kurulduğu ilk yıl 12 kişi ile başlayan görevlendirme sayısı 2017 yılında 450 kişiye ulaşmıştır. Bunlardan 38 tanesi erkek 412 tanesi bayan olmuştur. Ancak bu sayının artan nüfusumuza göre aynı oranda ivme kazanmadığını görmekteyiz. Bu nedenle burada bulunma amacımız ise daha çok sayıda hak sahibi yoksul vatandaşa hukuki destek sağlamaktır.

Yoksul bir kimsenin gerekli harç ve masrafları sağlayamama nedeni ile aslında haklı olduğu bir davayı takip edememesi ve özellikle kendisini bir avukatla temsil ettirememesi sonucunda haklı olduğu bir davayı kaybetmesi sosyal devlet ilkesi ile, hak arama özgürlüğü ile ve en önemlisi kutsal savunma hakkı ile bağdaşır bir durum değildir.

Ancak özellikle son dönemlerde gerek Kahramanmaraş Merkez itibariyle Adli Yardım görevlendirmelerinde yapılan sayının ilçelere oranla daha az oluşu gerekse hak sahibi kişilerin adli Yardımdan haberdar olmadıkları için çeşitli sivil toplum kuruluşlarına başvurarak hukuki yardım konusunda destek istemeleri yada böyle bir kuruluşun varlığından habersiz maddi imkansız nedeniyle haklarını kullanamamaları hareket noktamız olmuş ve ilimiz merkezinde özellikle adli yardım bürosunun tanıtımını sağlamak ve insanların büromuza daha rahat ve hiçbir aracı kuruma gerek

kalmaksızın hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayarak adaletin maddi imkanı olmayan vatandaşlarımız içinde tecelli etmesini sağlamak amacıyla böyle bir tanıtım projesi ihtiyacı duyulmuştur. Adli Yardım nedir? kimler faydalanabilir? Adli yardıma nasıl müracaat edilir? Adli yardım bürosu nerededir? Şeklindeki soruların cevaplarının yer aldığı broşürlerle de vatandaşlarımızın bu hizmete kolay ulaşması amaçlanmıştır.

2 gün boyunca Adli Yardım Komisyonu tarafından özel olarak hazırlanmış el broşürlerinin ve dağıtılması ve avukat meslektaşlarımızın burada bulunarak halka bilgiler vererek halkı bilinçlendireceği bu projenin adil yargılanma ve etkili başvuru haklarının gerçekleşmesini ve adli yardımın amacına ulaşmasını sağlayacağını temenni ediyoruz'' ifadeleri ile cümlelerini tamamladı.