"Büyük binalar yapıldı, ancak sağlık hizmetinin ruhu ihmal edildi"

DEVA Partili Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu: "Her zaman halkı hekimle karşı karşıya getirmeyi marifet sanan idare, hekime karşı olan şiddet karşısında da her zaman lakayıt davrandı" dedi.


TBMM Genel Kurulu'nda, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye'nin son 50 yılında sağlık sektörü ve hekimlerin karşılaştığı sorunlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 40 yıldır tıp ve sağlık sisteminin içinde olan Dr. Karatutlu, hekimlerin zorlu koşullar altında mesleklerini icra etmeye çalıştıklarını ve zaman zaman haksız yere kamuoyu önünde suçlu olarak gösterildiklerini belirtti,

"Hekimlere mecburi hizmet yükleyerek, baskı altında hizmet vermelerini sağlama yolunu tercih ettiler" dedi.

Konuşmasında, 1970'lerin ekonomik krizinden bu yana hekimlerin karşılaştığı zorluklara değinen Karatutlu, devletin sağlık alanındaki yetersizlikleri hekimlerin üzerine yıkma eğiliminde olduğunu vurguladı. Ayrıca, 12 Eylül döneminde hekimler üzerindeki baskıların arttığını, Tabip Odaları'nda örgütlenmelerinin kısıtlandığını ve mecburi hizmet uygulamalarıyla hekimlerin zorla hizmet ettirildiğini ifade etti.

"Büyük binalar yapıldı, ancak sağlık hizmetinin ruhu ihmal edildi"

2002 yılından itibaren AK PARTİ iktidarının başlattığı sağlıkta dönüşüm programının, hekimlerin karar mekanizmalarında yeterince yer almaması nedeniyle eleştirildiğini belirten Milletvekili, yapılan yatırımların hastane ve ekipman alımlarına yönelik olduğunu ancak sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşük kaldığını söyledi. Karatutlu, "Büyük binalar yapıldı, ancak sağlık hizmetinin ruhu ihmal edildi" diyerek, sağlık sistemimizin temelindeki eksikliklere dikkat çekti.

"Sağlık Bakanlığı, ruhsatsız on binlerce hastanın tedavi edildiği merdiven altı yerlerin açılmasına müsaade etti"

Son beş yıl içinde, sağlık alanında yetkisiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren 'merdiven altı' işletmelerin arttığını belirten Karatutlu, bu durumun halk sağlığını tehlikeye attığını ve hekimlerin mesleki etkinliklerini azalttığını ifade etti. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki denetimlerde yetersiz kaldığını ve bazı bürokratik grupların bu işletmelere yasa dışı şekilde destek verdiğini iddia etti.

"Hekim haklarına karşı yapılan bu darbe girişimini birlikte engelleyelim"

Dr. İrfan Karatutlu, sözlerini, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını, mesleki hakları ve özerklikleri için bir araya gelmeye ve mücadele etmeye davet ederek tamamladı.