Medeniyet Ve Kültür Adamı Memduh Cumhur Bey'in Ardından


Kahramanmaraş Musiki Derneğini ilk olarak 1983 yıllarında tanımıştım. O yıllarda derneğin yöneticisi ve hocasıMehmet ONUR Bey; Anavatan Partisinden Milletvekili olduktan sonra, dernek yönetiminde bir zafiyet oluşmuş, neredeyse kapanma aşamasına gelmişti.

Derneği yaşatabilmek için, şimdiki Musıki Derneği başkanımız ve Ney hocalarım Bahaiddin BİLGİNER ve Rahmetli Ömer TEKEREK Bey, çevresindeki yakın arkadaşlarını derneğe toplayarak ayakta tutmaya çalışıyorlardı. O çağırılan kişiler arasında ben de vardım. Rahmetli Eczacı Aslan İSPİR ağabeyin başkanlığında, onun çevresinde halkalanarak yeni yönetimi oluşturmuştuk.

 

KAHRAMANMARAŞ MUSIKİ DERNEĞİNDE HOCALIK YAPTI

Kahramanmaraş Musıki derneği 1974 yılında ilimizde kurulan ilk musıki derneğidir. Şehrimizin çok değerli insanları, sazende ve hanende olarak görev almışlardı; Udi, Eczacı Aslan İSPİR, Neyzen Kuyumcu Metin İSPİROĞLU, Neyzen Ömer TEKEREK, Neyzen Bahaiddin BİLGİNER, Udî Metin CAN, Kemâni Münir DEDEOĞLU, Udî Ali KULYU, Ritim saz Halim AKBUDAK, Kanuni Mehmet PAKDİL gibi şu anda hatırıma gelen ilk isimler. Mehmet TANIŞ, Yılmaz AKÇÖP ve benim de o yıllarda dahil olduğum  sazende ve hanendelerin her biri ayrı meslektendi.

Şefimiz ise çok özel bir insandı: Eczacı Memduh CUMHUR Bey…

Mehmet Onur’dan sonra, dernek hocalığını Memduh CUMHUR Bey devralmıştı. 1983-1988 yılları arasında, Kahramanmaraş’ta bulunduğu beş yıl süre içerisinde Kahramanmaraş Musiki Derneğinde hocalık ve şeflik yapmıştı..

Tam bir İstanbul Beyefendisiydi, nezaket sahibi, güzel konuşan, şair, bestekâr ve iyi bir müzik adamıydı. Çok sayıda şarkının güftekârı ve bestekârıydı. Musiki derneğinde hocalık yaptığı dönemde, dernek mensubu olarak ben de kendisinden istifade eden şanslı kişiler arasındaydım.

 

TRT İSTANBUL RADYOSUNDA SES SANATKÂRIYDI

Nüktedan bir kişiliği vardı, Üsküdar Musıkî Cemiyeti ve TRT. İstanbul radyosunda  solistlik yaptığı yıllara dair hatıralarını anlatırdı. Meşhur müzik adamlarıyla yaptığı meşklerden bahseder, çalıştığımız eserlerin makam inceliklerini ve hikâyelerini kendi üslubuyla anlatır, keyifle dinlerdik. Sonradan öğrendim, hocamız hiciv sanatında da çok mahirmiş. Murat BARDAKÇI, Hikmet ŞİMŞEK bilhassa Zekeriya BEYAZ’a yazdığı “Beyaznâme” si çok meşhurdur. 

 

Kahramanmaraş Musıki Derneği olarak, Memduh CUMHUR hocanın şefliğinde, 14 Nisan 1984 yılında; Jandarma Teşkilatının kuruluş günü etkinlikleri çerçevesinde Ordu Evi’nde güzel bir konser icra edildi. Bu konser de ben de yer almıştım, unutamadığım bir geceydi, zira koro elemanları arasında ilk defa sahneye çıkmıştım.

Velhasıl bazı güzellikler elden çıktığında kıymeti anlaşılıyor. Memduh Hoca, 1988 yılında Kahramanmaraş’tan çok sevdiği, meftunu olduğu İstanbul’a yerleşti. Üsküdar’da Selman Eczanesi ismiyle bir eczane açtı.. Orası eczaneden ziyade, şairlerin, edebiyatçıların, musikişinasların buluşma yeri gibiydi. Ta ki, 12 Ocak 2018 tarihinde, ani bir kalp krizi ile bu dünyadan göçene kadar bu dostlarıyla gönül birlikteliği devam etti.

 

CEMİL MERİÇ ÜSTADIN HİZMETİNDE BULUNDU

Dünyayı kalp gözüyle gören Cemil Meriç üstadın sohbetinde bulunmuş, fikirlerinden istifade etmiş, üstadın evinde onun istediği kitapları sesli olarak düzenli şekilde okuyarak hizmetinde bulunmuştu..Üstadın kızı Prof. Dr. Ümit Meriç hanımefendi ise vefatı nedeniyle şöyle demiştir. .

"Cenazesinin kalabalıklığından ne kadar sevildiği anlaşılıyor zaten. Çok hassas ruhu vardı. Eczacı terazisiyle harfleri tartarak, bilhassa vefat edenlerin arkasından muhteşem dörtlükler yazardı. Benim de Cerrahi Dergâhı’na ilk adımım onun sayesinde atılmıştır. Dolayısıyla ruhaniyetinin Muzaffer Efendi ve Sefer Baba tarafından da karşılandığı kanaatindeyim. Allah makamını cennet etsin."

 

TASAVVUF EHLİ, GÖNÜL ADAMI, ARİF BİR KİŞİYDİ

Memduh Bey,  tasavvuf ehli, gönül adamı, arif bir kişiydi. İstanbul Karagümrük’te, Hz. Pîr Muhammed Nureddin Cerrâhiyolunun dervişlerindendi. Çok sevdiği Şeyh Safer DALl Efendi hakka yürüdüğünde 24.02.1999 da Rıhlet Gazeli’ni kaleme almıştı.

 

RIHLET GAZELİ

Meydân-ı evliyâda Safer rûzigârı bu

Aşkî’ye bendelikte gönül iftihârı bu

Fahrî’den iktibas ederek nûr-i halveti

Engin çöl ortasında suyun intizârı bu

Ukbâda pîrinin ebediyen yanındadır;

Her hizmetin netîcesi Hakk’ın karârı bu

Bir rüzgâr esti görmedik âlemde mislini:

Eslâke sığmayan elemin âh-u zârı bu

Yer gök yerinden oynadı Cumhr hüznile

Meydân-ı evliyâda Safer rüzigârı bu

Bestekâr Çinuçen TANRIKORUR’un vefatında kaleme aldığı “Niyaz Gazeli” de çok meşhurdur.

 

NİYAZ GAZELİ

Âlem içre âdemoğlu haşredek sürgünde mi?
Ayrılık çok sürdü, vuslat firkatin hüznünde mi?

 

Anlatır Gâlib ezelden Hüsn ü Aşk efsânesi
Cümle zâhir cümle bâtın aşıkın hüsnünde mi?

 

Ölmeden evvel ölüm fevkınde devlet bilmedik
Hakk’a vuslat Hak’tadır Hak âşıkın gönlünde mi?

 

Bir emânet gezdirip durmaktayız emrinle biz
Âşıka va’d ettiğin vuslat acep son günde mi?

 

Her nefes âlemde Cumhur vahdetin zevkındedir;
Her nefes indinde yâ Rab son nefes hükmünde mi?

 

KENDİ GÖK KUBBEMİZ’İN SON BÜYÜK DEĞERİYDİ

Yönetmen ve yapımcı Nazif TUNÇ’un veda sözleri:

 "Memduh Hoca, bütün güzellikleri cem etmiş İstanbul kültür havzasının, Üsküdar irfan ocağının, kendi gök kubbemizin son büyük değerlerindendi. Manevi güzelliklerden, olgunluklardan yoksun kalmış nesillerin nefesiydi, arayış içindekilere yol oldu, ışığı kesilmişlere ışık oldu Memduh Cumhur. Osmanlıyı yücelten, Anadolu’yu aydınlatan Horasan erlerinin zamanımızdaki temsilcisiydi adeta. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun,”

 

MUSIKİ DERNEĞİ BAŞKANI BAHAİDDİN BİLGİNER: “SENİ UNUTMAYACAĞIZ HOCAM”

Memduh CUMHUR hoca hakka yürüdüğünde, Musıki Derneği mensupları da çok müteessir oldular. Dernek başkanı Bahaiddin BİLGİNER::“ Memduh Bey iyi bir müzik ve gönül adamıydı. Kahramanmaraş’a ve Musiki Derneğimize büyük katkıları olmuştur. Hocamız ve şefimiz olarak kendisinden istifade ettik. Vefatı hepimizi üzmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine, şahsım ve camiamız olarak baş sağlığı diliyorum. Seni unutmayacağız hocam” Dediler.. 

Allah’ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun Memduh Hocam, seni unutmayacağız…

Selam ve sevgilerle.