• İnşaat ruhsatları verilmeye başlanıyor
    İnşaat ruhsatları verilmeye başlanıyor

    Elbistan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürürlüğe girmesiyle birlikte inşaat ruhsatı, imar iş ve işlemleri, 23 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren başlıyor.