• Son yarım asrın Belediye Başkanı Hacı Ali Özal’dır
    Son yarım asrın Belediye Başkanı Hacı Ali Özal’dır

    Mimar Mesut Başkır çok sert konuştu; “Germanicia’nın hala yer altında olmasının nedeni politikacılarımızdır. Seçtiğimiz politikacılar bizim şehrimize layık hizmet vermiyorlar. Kentimizdeki battı çıktılar günü kurtarmaktan başka bir şey değildir, ileriki dönemde trafik daha çok sıkışacaktır. Son yarım asrın en iyi belediye başkanı bence Hacı Ali Özal’dır.” Dedi.