SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İlk Ders

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İlk Ders

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Tüm ülkelerde görülen pandemi, bizlere sağlığın ve sağlık çalışanlarının önemini ve bu konuda verilecek eğitimin ne kadar değerli olduğunu gösterdi” dedi.

08 Ekim 2020 - 21:40 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 - 21:45

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu yıl öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler "Tıp Fakültesine Merhaba" başlıklı ilk ders ile eğitime başladı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin oryantasyon programı kapsamında tanışmaya ayrılan ilk dersin ardından iki mini konferans yapıldı.

PROF. DR. GÜNER DAĞLI

Tıp fakültesine bu yıl kaydolan 97 öğrenciden 42'sinin pandemi koşullarının gerektirdiği önlemler alınarak katıldığı program, katılamayan öğrencilerin izleyebilmesi için internet üzerinden eş zamanlı olarak online yayınlandı.

Programın açılışında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Dağlı, “Gerek eğitiminizde gerekse yaşamınızda başarılı olmak istiyorsanız sabır, azim ve inanca sahip olmalısınız. Ayrıca bunların yanı sıra, hak gözetmeniz, adil davranmanız, eleştiriye açık ve hoşgörüye sahip olmanız gerekir” diye konuştu.

Prof. Dr. Dağlı, “Yolunuza çıkan engelleri, başarı merdiveninde birer basamak gibi görün ki, başarısızlıklarınız ya da hatalarınız sizi olgunlaştırsın, hatalarınızdan ders almayı öğretsin” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. LÜTFİ ÇAKAR

HEKİMLİKTE, USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİDİR

Hekimliğin, eğitimi hayat boyu devam eden, fedakarlık isteyen, mesai kavramı olmayan, insan hayatına dokunabilme yetkisi veren kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dağlı, sözlerine şöyle devam etti: “Hekimlikte, usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Daha önceki öğrencilerimiz gibi en iyi hocalardan eğitim alacaksınız. Hocalarınızın anlattıklarıyla yetinmeyin. Onların hayata dair bilgi ve tecrübelerinden de istifade edin. Soru sormaktan çekinmeyin. Soru sorarak öğrenmek, en etkili ve evrensel yoldur.

PROF. DR. METİN BAYRAM

Üniversiteler, yalnızca aldığınız eğitim ile meslek sahibi olduğunuz kurumlar değil, kişisel gelişiminizi tamamladığınız ve sizi hayata hazırlayan ortamlardır. Sosyal aktivitelerimizde ve öğrenci kulüplerimizde mutlaka görev alın. Bu girişimleriniz yaşam görüşünüzün zenginleşmesini, özgüveninizin artmasını, daha mutlu ve doygun bir hayat sürmenizi sağlayacaktır.

Üniversitemizdeki eğitiminiz süresince birçok yeni bilgiye sahip olacak ve bir süre sonra sizler de bilgi üretebilecek aşamaya geleceksiniz. Bunun için hepimiz elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazırız. Önemli olan bu çabaya karşı, sizlerin ne kadar istekli ve hevesli olduğunuzdur.”

PROF. DR. SALİH MURAT AKKIN

“Atamızın kendini emanet ettiği hekimler kadar başarılı ve yetkin olabilmek için, her türlü gayreti, özeni, çalışmayı ve fedakarlığı göstereceğinize inancım tamdır” diyen Prof. Dr. Dağlı, “Çıktığınız bu uzun ve meşakkatli yolda bizleri yol arkadaşı ve rehber olarak seçtiğiniz için sizlere ve ailelerinize teşekkür ediyorum. Yeni ders yılımız hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” temennisiyle konuşmasını tamamladı.

PROF. DR. ŞAHİN ABDULLAH SIRMALI

PROF. DR. METİN BAYRAM

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram da “Tıp Fakültesi ailesine katılan siz sevgili öğrencilerimiz, ailemize katılmayı başarabilen ender öğrencilerden olduğunuz için kendinizi özel ve farklı hissetmelisiniz. Bu başarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. İyi birer hekim olarak yetişmeniz için her zaman olduğu gibi ekip olarak arkanızdayız” ifadelerine yer verdi.

SANKO Holding’in tüm kurumları ile başarıyı hedefleyen özel bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Bayram, öğrencilere gelecek adına önemli görevler düştüğünü dikkat çekip, başarı dileklerini iletti.

Programın ilk bölümünde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın’ın yanı sıra, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, öğretim üyeleri Prof. Dr. Lütfi Çakar, Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı, Prof. Dr. Mehtap Özkur, Prof. Dr. Necdet Aytaç, Prof. Dr. İlker Saygılı ve Prof. Dr. Zafer Çetin de yeni öğrencilere başarılar diledi.

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE İLK DERS (1)

PROF. DR. ÇAKAR: “TIBBİYELİ OLMAK”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, program kapsamında “Tıbbiyeli Olmak” konulu bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Çakar, üniversitelerin aklın ve bilimin egemen olduğu, bilginin üretilerek insanlığın hizmetine sunulduğu, özgür düşüncenin yaratıcı düşünceye dönüştürüldüğü eğitim-öğretim kurumları olduğunu vurguladı.

Tıp eğitiminin, tıp fakültesine girişle başlayan ve yaşam boyu eğitim ve amacının, toplum sağlığını en yüksek düzeyde tutacak “İyi Hekim” yetiştirmek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hekim kimliğinin oluşmasında tıbbi bilimsel bilgilerin kazanılması kadar, bu bilgilerin hangi amaca yönelik, hangi araçlarla nasıl kullanılacağı, bunların uygun iletişim becerisi ile hastaya aktarılması da önemlidir. Tıbbiyeliler, özellikle askerî tıp öğrencileri, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluş süreçlerinde önemli bir yere sahipti. 

Günümüzde “Tıbbın Babası” olarak kabul edilen Hipokrat (Hippocrates) yaşadığı dönemdeki inanışın aksine, her hastalığın fiziksel ve gerçekçi bir açıklaması olduğunu düşünmüştür. Hipokrat çalışmalarını gözlem üzerine oturtmuş, tıbbı bilim ve sanat haline getirmiştir. İlk kuralı; hekimin gerek düşünceleri gerekse seçtiği tedavi ile yaşama saygı duymak ve hastaya zarar vermemektir. Hipokrat yemini hekimlik sanatının önemli sembollerinden birisidir.”

Bir ülkede sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve geliştirilmesinde sağlık hizmetlerinin sunuluşu kadar, hizmeti alan kişiler tarafından bilinçli kullanımının da çok büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Çakar, iyi hekimliğin niteliklerini “Sorumluluk duygusu, sevgi, merhamet ve empati, profesyonel davranış, bilgili, alçak gönüllülük, klinik yeterlik ve adalet, iletişim becerileri ve yatak başı davranışları” olarak özetledi.

Hekimlerin yükümlülüklerini “meslek kurallarına/deontolojiye uygun davranmak, hasta haklarına özen göstermek, kötü klinik uygulamalardan (malpraktis) kaçınmak, bilgi ve deneyimini sürekli geliştirmek ve dikkatli olmak” olarak sıralayan Prof. Dr. Çakar, sözlerini şöyle tamamladı:

“İyi hekimlik’ için ‘iyi insan’ olmak ön koşuldur. ‘İyi hekimlik’ bir değerler toplamıdır. ‘İyi hekimlik’ akademik mükemmeliyetin ötesinde bir kavramdır. Değerlerin karşılığı hekimliğin töresi olan ‘Beyaz Önlüğün’ temiz tutulmasıdır.”

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE İLK DERS (2)

PROF. DR. SIRMALI: “DİKENLİ GÜL BAHÇESİ TIP FAKÜLTESİ”

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı, “Dikenli Gül Bahçesi, Tıp Fakültesi” konulu sunumunda, tıp eğitiminin ve hekimlik mesleğinin  zorluklarına, insanların hekimlerden beklentilerine ve çözüm üretebilmenin önemine değindi.

“Elleri ile çalışana zanaatkar, aklı ile çalışana bilim insanı, yüreği ile çalışana sanatçı, elleri, aklı ve kalbi ile çalışana doktor denir” diyen Prof. Dr. Sırmalı, “Aslolan kendi sorununuzu çözmek değil, sorunun kendini çözmektir” değerlendirmesini yaptı.

Tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltebilecek nitelikte hekimler yetiştirmenin temel olduğunu anlatan Prof. Dr. Sırmalı, Prof. Dr. İskender Sayek’in, I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi’nde yaptığı konuşmasında değindiği iyi bir hekimin özellikleri ile ilgili şu bilgileri aktardı:

“Birinci basamakta bireye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapabilmek, toplumda sık görülen hastalıkları tanımak ve tedavi edebilmek, ekip çalışmasına önem vererek bir ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgiye sahip olup, multidisipliner ve multisektöryel çalışabilmek, toplumla iletişim kurabilmek ve toplumun katılımını sağlayabilmek, ülkenin sağlık sorunlarını bilmek ve bunlara çözüm aramak, sürekli tıp eğitiminin önemini ve bilgiye nasıl ulaşılabileceğini bilmek, bilimsel araştırma planlayabilmek, yürütmek ve bilimsel doğruları bilmek, uzmanlık eğitimi ve akademik çalışmaları yapabilmesi için gerekli olan güncel ve bilimsel ön bilgi ve becerilere sahip olmak.”

Prof. Dr. Sırmalı konuşmasını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençleri Eğitiniz” sözlerine vurgu yaparak sonlandırdı.

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE İLK DERS (3)

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE EĞİTİM

Pandemi koşulları gereği karma (hibrit) eğitim kararı alınan birinci sınıf öğrencilerinin meslek dersleri, Ekim ayı boyunca pandemi önlemleri çerçevesinde sosyal mesafeye uygun seyreltilmiş grup mantığıyla yüz yüze yapılacak ve bu dersler uzaktan öğretim yoluyla eş zamanlı çevrimiçi yayınlanacak.

Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin oryantasyon programı 8 Ekim Perşembe ve 9 Ekim Cuma öğleden sonraları üniversite merkez binasındaki dersler ile devam edecek. Programda "Covid-19 Pandemisi", "Tıp Fakültesi Eğitim Modeli, Dersler ve Sınavları", "Psikoloji Danışma Merkezi", "Öğrenci Kulüpleri" ve "Uzaktan Öğretim Platformu Microsoft Teams" başlıklı dersler yer alacak. Öğrenciler 12 Ekim Pazartesi itibariyle aynı eğitim modeliyle güz dönemi derslerine başlayacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
KİPAŞ, 4 şirketiyle İSO 500’de
KİPAŞ, 4 şirketiyle İSO 500’de
Arzu Kurt ve Cuma Sarıtaş’ın Hayalleri Gerçek Oldu
Arzu Kurt ve Cuma Sarıtaş’ın Hayalleri Gerçek Oldu